Zawartość

Krok 18 z 72

Indeksy barwne

Szybkie procesy (zaznaczone na pomarańczowo) 
Markery znajdujące się w tej strefie odzwierciedlają szybko zmieniające się aktywne procesy, które objawiają się ochronną reakcją organizmu. Przy przedłużonym przebiegu procesów rezerwy organizmu mogą się zmniejszać, aż do wyczerpania.

Dalej Na początek