Zawartość

Krok 57 z 72

Markery Kompensacji 

Podobnie jak w oknie „Podgląd”, tak i w oknie „Analiza” można wybrać i wykorzystać markery do kompensacji przyczyn zidentyfikowanych stanów organizmu. 
Aby to zrobić, kliknij znak           w wierszu markera wybranego do Kompensacji.

Na początek Dalej