Zawartość

Krok 64 z 72

Okno „Kompensacja” 

W oknie aplikacji „KOMPENSACJA” wyświetlane są uogólnione informacje o aktywności markerów wybranych do kompensacji.

Dalej Na początek