Zawartość

Krok 69 z 72

Czułość czujnika

Podczas wykonywania Kompensacji może zaistnieć sytuacja, w której nadmierna aktywność sprzężenia zwrotnego czujnika z polem ciała doprowadzi do szybkiej (poniżej 1 minuty działania) dezaktywacji funkcji Kompensacji. W celu zapewnienia wysokiej jakości działania sprzężenia zwrotnego z czujnika, system zapewnia funkcję regulacji czułości czujnika.

Dalej Na początek