Zawartość

Krok 27 z 72

W trybie automatycznym, zaraz po otwarciu okna „Podgląd”, obszar „Autoanaliza” pokazuje przyczyny aktualnego stanu psychoemocjonalnego. Najbardziej prawdopodobną przyczyną będzie pierwszy punkt na liście.

Dalej Na początek