Zawartość

Krok 49 z 72

Łańcuch autoanalizy

Do opisu wzajemnych relacji między procesami i określenia przyczyny stanu w oknie „Analiza” aplikacji eri-Qlife wykorzystywana jest metoda „łańcucha analizy”. 
Metoda ta jest wykorzystywana zarówno przy wykonywaniu autoanalizy, jak i przy budowaniu sekwencji relacji i wzajemnego oddziaływania procesów w analizie ręcznej.

Dalej Na początek