Zawartość

Krok 46 z 72

Aby skorzystać z „analizy ręcznej”, należy kliknąć w pole „Baza markerów” i wybrać żądaną bazę markerów.

Dalej Na początek