Zawartość

Krok 36 z 72

Okno analizy

Okno „Analiza” jest głównym oknem aplikacji eri-Qlife do systemowej analizy aktualnego stan​u organizmu człowieka. Okno to łączy w sobie możliwości „autoanalizy” i „analizy ręcznej”.

Dalej Na początek